Cuti

SYARAT:

A. CUTI TAHUNAN

 1. Permohonan dari yang bersangkutan kepada atasan langsung.
 2. Maksimal cuti 12 (dua belas) hari dikurangi cuti bersama.

B. CUTI BERSALIN

 1. Permohonan dari yang bersangkutan kepada atasan langsung.
 2. Surat Keterangan dari dokter.
 3. Fotokopi SK Terakhir.
 4. Hanya untuk persalinan anak ke-1, 2 dan 3.
 5. Lama cuti 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

C. CUTI BESAR

 1. Permohonan dari yang bersangkutan kepada atasan langsung.
 2. Fotokopi SK CPNS.
 3. Fotokopi SK PNS.
 4. Fotokopi SK Terakhir.
 5. Fotokopi KARPEG.
 6. Untuk cuti karena menunaikan ibadah haji, melampirkan surat keterangan ONH.
 7. Untuk cuti karena persalinan anak ke-4 dst, melampirkan surat keterangan dokter.
 8. Masa kerja minimal 6 tahun.
 9. Masa cuti sesuai kebutuhan, maksimal 3 (tiga) bulan.

D. CUTI SAKIT

 1. Permohonan dari yang bersangkutan kepada atasan langsung.
 2. Fotokopi SK Terakhir.
 3. Surat keterangan sakit dari dokter.
 4. Lama cuti sesuai kebutuhan, apabila dalam 1 bulan belum sembuh maka dapat diperpanjang selama 1 bulan
   Jika belum sembuh juga, maka dapat diperpanjang selama 3 x 3 bulan sampai dengan maksimal 1,5 tahun.
   Apabila setelah 1,5 tahun pegawai tersebut belum sembuh, maka diusulkan untuk menjalani Uji Kesehatan.

E. CUTI KARENA ALASAN PENTING

 1. Permohonan dari yang bersangkutan kepada atasan langsung.
 2. Fotocopy SK Terakhir.
 3. Surat sakit (jika ada anggota keluarga yang sakit).
 4. Digunakan untuk keperluan pernikahan, ada anggota keluarga yang sakit atau meninggal.
 5. Lama cuti sesuai kebutuhan, maksimal 1 (satu) bulan.

F. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

 1. Permohonan dari yang bersangkutan kepada atasan langsung.
 2. Fotokopi SK PNS.
 3. Ijin dari Pejabat yang berwenang (Walikota).
 4. Ijin dari BKN.
 5. Surat Pernyataan bermaterai yang isinya menerangkan bahwa apabila setelah masa cuti selesai dan institusi (Pemerintah Kota) tidak membutuhkan PNS,
   maka yang bersangkutan siap untuk tidak diangkat kembali.

ESTIMASI PENYELESAIAN:

 1. Cuti Tahunan/Cuti Bersalin/Cuti karena Alasan Penting/Cuti Sakit: 2-3 hari.
 2. Cuti Besar: 1 (satu) minggu.
 3. Cuti di Luar Tanggungan Negara: 6 bulan.